David Miscavige

De Visie waarmaken

Visie”. Dat woord duidt op “een buitengewoon inzicht of een vooruitziende blik”, volgens het ene woordenboek. Een andere definitie omschrijft het als “een gedachte, concept of voorwerp dat tot stand is gekomen door de verbeelding”.

Visie, getransformeerd in resolute actie, kwam op 2 april 2016 duidelijk tot stand in het hart van het Amerikaanse Zuiden, in Atlanta, Georgia. En die visie nam op 28 mei een wereldwijde, multidimensionale vorm aan in Hollywood, Californië en ging op 25 juni met haar voorwaartse koers door in Clearwater, Florida. Vervolgens verwelkomde Boedapest, Hongarije die visie op 23 juli en Harlem in New York op 31 juli, vergezeld van een jazz melodie. En zich nog verder verspreidend over de hele wereld, materialiseerde de visie zich op 4 september in Sydney, Australië. Aan de andere kant van de wereld plantte de visie zich op 15 oktober in Dublin, Ierland.

Die visie werd voor het eerst verkondigd door de Grondlegger van de Scientology religie, L. Ron Hubbard. Hij omschreef de optimale Scientology Kerk als een plaats “waar mensen naartoe zouden komen om vrijheid te verwerven en waar ze het vertrouwen zouden hebben dat ze die vrijheid ook zouden bereiken. ... Als je naar deze [Kerk] zou kijken, dan zou je weten dat dit de plaats was waar een nieuwe beschaving voor deze wereld aan het ontstaan was.”

Wie die visie vandaag de dag uitvoert is een andere man, David Miscavige, de kerkelijk leider van de religie. Zijn sturend leiderschap voor de Kerk heeft er in de laatste drie decennia voor gezorgd dat de visie van dhr. Hubbard in resolute actie is omgezet.

David Miscavige

Nog een ander woord: “expansie” is “de handeling of het proces van het expanderen”, zegt het woordenboek. Neem de combinatie van die twee woorden – “visie + expansie” – en dat is de vergelijking voor 2016 van de Scientology Kerk. De visie die voor het eerst verwoord werd door dhr. Hubbard en de expansie van de religie onder leiding van dhr. Miscavige, hebben 2016 gedefinieerd met een ander woord: “verwezenlijking”.

De missie die dhr. Hubbard heeft neergezet voor Scientology, die ontstond aan het begin van het Atoomtijdperk, diende om het voortbestaan van de mensheid en de planeet zeker te maken in het aangezicht van een explosieve en achteruitgaande beschaving. In het huidige tumultueuze tijdperk worden scientologen stuk voor stuk gedreven door een streven om de benarde toestand van de mensheid te veranderen. Visie + expansie zijn de ingrediënten die nodig zijn voor dat succes.

Dhr. Hubbard was op vele gebieden een man van actie, een communicator in vele media. En de religie die hij oprichtte had twee belangrijke doelen: het bij alle mensen verwijderen van de mentale en spirituele ketens die hem tot slaaf maken; en het creëren van een nieuwe beschaving die de hoogste aspiraties van die bevrijde en verlichte mensen vervult.

“Een beschaving zonder krankzinnigheid,” schreef dhr. Hubbard, “zonder criminelen en zonder oorlog, waar het capabele mensen gegund is succes te hebben en waar het eerlijke mensen gegund is rechten te hebben, en waar de Mens vrij is om zich tot hogere niveaus te verheffen, dat zijn de doeleinden van Scientology.”

In de afgelopen zes decennia zijn die doelen gestaag realiteit geworden, omdat visie + expansie de agenda vormden. Het jaar 2016 deed daar nog een schepje bovenop en volgde de daaraan voorafgaande jaren – waaronder de inwijding in 2013 van de internationale kathedraal van de religie, het Flag-gebouw, in Clearwater – met nieuwe Kerken op, die in een steeds groter tempo openden. Die nieuwe Kerken zorgden voor verdere uitbreiding van de bekende en invloedrijke humanitaire programma’s van de Kerk: het beschermen van mensenrechten; het bestrijden van de plaag van de roofzuchtige psychiatrie; het onderwijzen van mensen over de feiten over drugs en verslaving; het uitsturen van teams van Pastoraal Werkers om het lijden over de hele wereld te verlichten; het tot productieve burgers maken van ex-gevangenen; en het inspireren van hele bevolkingen door de introductie van op gezond verstand gebaseerde morele en ethische wegwijzers.

En elke nieuwe Kerk draagt zorg voor nieuwe missies, die op hun beurt weer Kerken worden die volledige diensten aanbieden.

Anders gezegd: visie + expansie = het verheffen van de mensheid.

En niets illustreert dat beter dan wat zich op 28 mei in Hollywood openbaarde. Een oorspronkelijke filmstudio uit 1912 werd heropend als Scientology Media Productions (SMP). Het is een spectaculaire fusie van technologie en restauratie – het epicentrum van de Kerk voor radio en tv, voor het publiceren van nieuws, online en via tijdschriften, speciale evenementen en nog veel meer. Maar dat alles beschrijft nauwelijks het “waarom”. Zoals dhr. Miscavige bij de opening voor de 10.000 aanwezige gasten bevestigde, is SMP de stem van Scientology. Het zal de boodschap van de religie van hoop uitzenden, verzenden, uitstralen en publiceren. “We gaan nu ons verhaal schrijven”, zei dhr. Miscavige, “zoals geen enkele religie dat in de geschiedenis heeft gedaan.”

SMP voltooide het bredere ontwerp om de wereld over Scientology te laten horen. In de afgelopen jaren hebben Bridge Publications in Los Angeles en New Era Publications in Denemarken digitale drukpersen aan het draaien gehouden en zij stuurden de werken van dhr. Hubbard naar elke hoek van de wereld. Ondertussen levert het Disseminatie Centrum van de Kerk in Los Angeles de materialen die cruciaal zijn voor de vele humanitaire programma’s van Scientology. En SMP voegt aan het media arsenaal nu radio en tv en het online en via tijdschriften publiceren van nieuws toe.

Dhr. Hubbard’s visie over Scientology Kerken omvatte een esthetische dimensie en de gebouwen die dhr. Miscavige tot stand heeft gebracht zijn verbluffend. Maar het werkelijke doel was niet schoonheid. Het concept was gebaseerd op het eerste model – het internationale hoofdkwartier uit de begintijd van Scientology in het huis van L. Ron Hubbard, Saint Hill in East Grinstead, Engeland.

Na de terroristische aanslagen op Amerika op 11 september 2001 vaardigde dhr. Miscavige een “Oproep tot Ontwaken” uit aan de religie. “Onze verantwoordelijkheden reiken veel verder dan directe hulp” aan een verwoest New York, schreef hij. “Het is een urgente missie. Laat daar geen twijfel over bestaan. En de enige middelen om dat te bereiken zijn ... tienduizenden missies en duizenden Kerken.”

De visie in die “Oproep tot Ontwaken” kon alleen maar een solide realiteit worden als Scientology in steeds snellere mate zou groeien vanaf haar oprichting in 1954. Cruciaal voor die groei waren twee enorme projecten die geleid werden door dhr. Miscavige. Eerst was er de volledige restauratie van de hele nalatenschap van dhr. Hubbard van Dianetics en Scientology geschriften en lezingen. Tegelijkertijd deed dhr. Miscavige grondig onderzoek naar de ideeën van de Grondlegger over wat de strategie voor de Kerken moest zijn: welke faciliteiten er nodig waren zodat een Kerk haar doeleinden volledig kon bereiken; hoe het ontwerp daarvan het onderwijs van de leden en de religieuze dienstverlening zou bespoedigen; hoeveel mensen er nodig waren om een Kerk van personeel te voorzien. Plus, hoe elke Kerk als een centrum voor de aangrenzende gemeenschappen zou dienen om humanitaire kruistochten vooruit te helpen.

De eerste dergelijke model Kerk kwam tot stand in Johannesburg, Zuid-Afrika, die in november 2003 haar deuren opende. Er zijn er nu 55 – en daar worden nog vele andere gebouwen en voorzieningen aan toegevoegd die allemaal de eerste concepten van dhr. Hubbard en de aanwijzingen van dhr. Miscavige weerspiegelen.

Deze variëren van door de Kerk gesponsorde, seculiere Narconon behandelingscentra voor verslaving, tot Hogere Kerken voor scientologen die de hoogste niveaus van spirituele ontwikkeling bereiken, tot operationele centra voor de vele maatschappelijke reddingscampagnes van de Kerk, tot kantoorgebouwen waar meer stafleden meer en meer scientologen en de gemeenschap in het algemeen kunnen dienen.

In 2016 werden er met een feestelijk onthaal nieuwe Kerken welkom geheten in steden van Atlanta en Harlem tot Boedapest.

Een nieuwe, kolossale Hogere Kerk in Sydney die dient als een vonk voor de expansie in Australië en de Azië-Pacific landen. Prominente kantoorgebouwen in Clearwater dragen nu zorg voor het snel groeiende aantal stafleden en de operationele activiteiten in de spirituele hoofdstad van Scientology.

Er staat nu een Kantoor Nationale Aangelegenheden in Dublin om de humanitaire programma’s op het Eiland van Smaragd te versnellen.

En er zijn meer dan 50 nieuwe Kerken gepland en onder constructie, om in de komende twee jaar hun deuren te openen. En dhr. Miscavige zegt dat die inschatting erg “conservatief” is.

Visie + expansie = het voortbestaan van de mensheid en het bloeien en gedijen van een grootse beschaving.