Hoofdartikel

Ouverture

De Grondlegger van Scientology, L. Ron Hubbard, maakte deel uit van de generatie die de beproevingen doorstond van de Tweede Wereldoorlog en de opkomst van nucleaire wapens die deze beschaving hadden kunnen doen verdampen. Er stond zo veel op het spel, dat het winnen of bezwijken betekende – er was geen mogelijkheid voor gelijkspel of om opnieuw te spelen. Een andere grote man uit die tijd, Winston Churchill, merkte op dat “zonder overwinning, er geen voortbestaan is”.

Dhr. Hubbard bezielde Scientology met iets dat van het grootste belang was: voortbestaan. Maar om voort te bestaan, moest de mensheid bloeien en gedijen, moest het vrij zijn. “Het is namelijk een wonderbaarlijk waarneembaar feit dat de enige impuls in de Mens die niet uitgewist kan worden, zijn impuls naar vrijheid is,” schreef dhr. Hubbard in 1954, “naar geestelijke gezondheid, naar het bereiken van hogere niveaus bij alles wat hij onderneemt.”

De Scientology Kerk heeft dat pad al meer dan zes decennia lang bewandeld en het is gegroeid en sterker geworden. Bij elke stap in de eerste decennia werd de religie aangevallen door totalitaire en manipulatieve belangen – in overheden, de georganiseerde psychiatrie, farmaceutische conglomeraten en de kleine geesten van de religieus intoleranten. De Scientology Kerk won, won en won opnieuw – en won trouwens ook nog heel wat meer.

Wie gedurende de laatste 30 jaar aan het roer van Scientology heeft gestaan is David Miscavige, die slechts door één enkele doelstelling gedreven wordt: om het nieuws van de Scientology tools voor het voortbestaan naar elke hoek van de wereld te verspreiden en daarbij de neerwaartse spiraal van de beschaving een halt toe te roepen. Het overgrote deel van het werk is het opbouwen van de jonge religie, voor het heden en voor de toekomst.

Dat heet expansie. Er moet hard voor gewerkt worden om een wereldwijde Kerk te vestigen. Het spirituele pad van Scientology wordt voor steeds meer mensen beschikbaar, die zien dat het werkt. Die Kerk groeit, voert humanitaire programma’s uit die de duisternis van het sociale verval, misdaad en mentale en spirituele slavernij terugdringen. De Kerk opent groepen en missies, die zelf ook weer tot Kerken uitgroeien en die cyclus versnelt zich.

Wat dit alles assisteert is de duizelingwekkende vaart van de inspanningen die de religie verricht op het gebied van uitgeverijen, het maken van films, radio- en tv-uitzendingen en online disseminatie. De grootste vooruitgang op dat gebied kwam in 2016, met de opening van een gerenommeerde en oorspronkelijke Hollywood studio wat nu Scientology Media Productions is.

Al deze episodes van groei worden uitvoerig uit de doeken gedaan in deze speciale uitgave over de terugblik op dit jaar van Freedom, de stem van de Kerk. De werkelijke begunstigden van de vooruitgang en de triomfen op deze pagina’s zijn jullie – iedere man, vrouw en kind op deze planeet – want ons doel is vrijheid en voortbestaan voor iedereen.