Expansie

Kerk Expansie 55 nieuwe Kerken bouwen fundering voor een betere wereld.

“Zoveel te doen en zo weinig tijd”, klaagde jazz-grootheid Louis Armstrong in een opname uit 1938. En net zoals zo vele anderen zich hebben gerealiseerd, zit het leven barstensvol met urgentie en crisis en hebben we daar nooit genoeg tijd voor.

Na de terroristische aanslag op Amerika op 11 september 2001 werd David Miscavige, de kerkelijk leider van de Scientology religie, geconfronteerd met hetzelfde dilemma van het te verrichten werk tegenover de beschikbare tijd – maar er stond nog meer op het spel dan in welke andere periode in de geschiedenis van de mens dan ook. Sterker nog, als er niets gedaan zou worden aan het aftakelen van de samenleving, dan zou de mensheid geconfronteerd worden met uiteindelijke rampspoed.

“De duikvlucht van de mensheid in de chaos heeft zich niet vertraagd”, zei dhr. Miscavige. “We moesten wel handelen.”

Scientology heeft de tools om de achteruitgang om te draaien. Maar hoe kon de religie die tools aan voldoende mensen leveren in de beschikbare tijd? Een antwoord daarop was om Kerken te openen op een schaal die groot genoeg was om de klus te klaren. Dat presenteerde weer een ander obstakel: hoe bouw je genoeg Kerken die voldeden aan de veeleisende criteria van de religie – en die snel genoeg klaar te hebben.

“Mensen zeiden dat we de dingen geleidelijk aan moesten doen”, zei de Scientology leider. “Maar dat bracht ons nergens en het duurde te lang om gebouwen te plannen, te bouwen en te openen.”

Meer dan 30 jaar geleden had de Grondlegger van Scientology, L. Ron Hubbard, de ruimte, het ontwerp en het personeel voor Scientology Kerken al gedefinieerd die nodig waren om scientologen snel hun volledige spirituele potentieel te laten bereiken, en om tegelijkertijd te dienen als een centraal punt voor sociale en maatschappelijke kruistochten.

En toch, als scientologen in vele steden elk afzonderlijk zouden proberen om zulke grootse Kerken te ontwerpen, financieren en te bouwen, zou het jaren duren, tientallen jaren, eeuwen. “In dat tempo zouden we er nooit komen”, kan dhr. Miscavige zich zijn gedachte van dat moment herinneren.

Hoe de Kerk “er zou komen” was wat de intense planning van dhr. Miscavige bezighield. De sleutel was de schaal waarop dingen gedaan moesten worden. De Kerk haalde een gerenommeerde ontwerper binnen, het internationaal vermaarde architectenbureau Gensler. Elke nieuwe Kerk moest unieke kenmerken hebben voor haar omgeving – maar tegelijkertijd zouden door standaardisatie enorme besparing van tijd en middelen bereikt kunnen worden. Een waterkraan is een waterkraan, of dat nu in Taiwan of Atlanta is.

Een andere belangrijke vooruitgang was om alle coördinatie van projecten voor Kerkgebouwen onder één enkele noemer te brengen, het Internationale Ontwerp en Planning Kantoor in Los Angeles. Door dat kantoor het ontwerp en de constructie te laten organiseren, maakte scientologen in elke stad vrij om fondsen te werven en voor ondersteuning vanuit de gemeenschap te zorgen.

“Door functies als ruimtelijke planning, ontwerp en aankopen samen te brengen, doen we geen dubbel werk”, zei dhr. Miscavige.

Het programma werd gestart in november 2003, met de eerste uit een serie nieuwe Kerken: Johannesburg, Zuid-Afrika, werd uitgekozen vanwege de afstand tot het hoofdkwartier van Scientology in de Verenigde Staten, en het heeft één van de oudste gemeenschappen van scientologen in de wereld. De vraag die beantwoord moest worden was: was de logistiek zo moeizaam door de lange afstand dat het problemen zou opleveren? Er was alleen maar voorbereiding en organisatie voor nodig om die obstakels op te lossen.

In een volledig ander scenario, werd San Francisco het model van een Kerk in een stad van wereldklasse. En ten slotte maakte Buffalo in de staat New York duidelijk dat een Kerk kon worden opgezet, gefinancierd, ontworpen, gebouwd en geopend in “iedere stad”, typische steden die het levensbloed van elk land vormen.

Met de toegenomen snelheid van de openingen van Kerken, kon de religie terecht verklaren: “We kunnen het. Wij zijn het aan het doen.” Expansie, groei, het openen van nieuwe gebieden voor meer groei en expansie – dat was de kruistocht die dhr. Miscavige voor Scientology voor ogen had.

Aan het begin van 2016, hadden er 50 nieuwe Kerken hun deuren geopend op 6 continenten, voor een vertoon van expansie prestaties in steden van Berlijn en Bogotá tot Tokio en Tel Aviv.

De groei zette zich in de afgelopen 12 maanden voort, met nieuwe Kerken die hun deuren openden in befaamde steden, van Atlanta in Georgia en Harlem in New York, tot Boedapest en Sydney, zoals te zien is in de volgende pagina’s.

De nieuwe Scientology Kerken over de hele wereld zijn het plan dat aan het begin van dit nieuwe millennium door dhr. Miscavige in werking is gesteld – nu 55 nieuwe Kerken die voor de mensheid opkomen. Het is een plan dat nog verder wordt versneld, met nog eens 50 Kerken die al in aanbouw zijn.