de Internationale Associatie van Scientologen

Monumentale Overwinning voor Religieuze Vrijheid

IAS toorts

Sinds de IAS is opgericht, stond zij achter monumentale overwinningen die vrijheid voor alle religies hebben verzekerd. Het jaar 2016 was daar zeker geen uitzondering op.

Tijdens de laatste decennia van de 20e eeuw, nadat het nazisme en fascisme in Europa waren vernietigd en mensenrechten een motto werden in de Westerse democratieën van na de Tweede Wereldoorlog, nam de zoektocht van de mens om in contact te komen met het spirituele, verschillende vormen aan. Dit gaf Vrijheid van Religie. En daarmee ook religieuze intolerantie.

De Scientology Kerk behaalde in 2016 een verreikende overwinning in die oorlog van spirituele vrijheid versus tot slaaf gemaakt worden. Het slagveld lag in Brussel, maar het domino-effect van een juridisch besluit heeft een impact op heel Europa.

Meer dan 20 jaar geleden begonnen groepen die tegen spiritualiteit gekant waren een campagne om “nieuwe” religies te verbannen. Aangezien België dé hoofdstad van de Europese Unie is, werd het een startpunt voor een plan om talrijke religieuze groeperingen uit Europa weg te werken.

De propagandacampagnes, geleid door haatbrigades uit Duitsland en Frankrijk, publiceerden een 670 pagina’s tellend rapport dat quakers, de pinkstergemeente, mormonen, chassidische joden, Jehova’s getuigen, boeddhisten en scientologen – plus 182 andere religieuze groeperingen zwartmaakte.

In 1997 begonnen Belgische autoriteiten geheime onderzoeken naar Scientology. Wetten werden veranderd zodat niet alleen individuen maar ook groepen strafrechtelijk vervolgd konden worden. In september 1999 begon de Belgische politie met drie keer een inval te doen bij Scientology kantoren. Verleidelijke, maar beslist onjuiste roddels werden aan de pers doorgespeeld door rechercheurs.

In 2007 werden er aanklachten ingediend, maar de zogenaamde “misdrijven” gingen eerder over de leerstellingen en de geloofsovertuiging van Scientology dan over enige echte daden. Dit was orwelliaanse “gedachtemisdaad” in actie.

Tegen de tijd dat de rechtszaak in oktober 2015 begon, in het Gerecht van Eerste Aanleg van Brussel, had de Belgische overheid 18 jaar en veel belastinggeld gespendeerd om scientologen te vervolgen.

Ironisch genoeg, terwijl Belgische autoriteiten geobsedeerd waren met Scientology, hadden ze de opkomst van een terroristische cel in Brussel over het hoofd gezien. Die cel vormde de kern van de terroristische aanslagen in Parijs op 13 november 2015, waardoor 130 mensen om het leven kwamen.

Op 11 maart 2016 had vrijheid gezegevierd in Brussel. Een 173 pagina’s tellende uitspraak verwierp de zaak in zijn geheel. Het hof nam de aanklagers onder vuur vanwege hun “gebrek aan bewijs” en kenmerkten de rechtszaak als “gebrekkig” en “onsamenhangend”.

De hoofdrechter verklaarde dat de beklaagden niet vervolgd werden voor een misdaad maar “voornamelijk omdat ze scientologen waren”. Hij concludeerde: “De hele gerechtelijke actie is niet-ontvankelijk verklaard vanwege een ernstige en onherstelbare schending van het recht op een eerlijke rechtszaak”.

Intolerantie verloor; religieuze vrijheid zegevierde en was een overwinning die over het hele continent weerklinkt.