Expansie

Boedapest

23 juli 2016

Van een exemplaar van een boek dat in 1988 door het IJzeren Gordijn drong, tot een grootse opening in 2016 van een nieuwe Scientology Kerk – een snel groeiende beweging in Hongarije markeert een mijlpaal voor spirituele vrijheid.

Boedapest, Hongarije – de nieuwe Scientology Kerk van Hongarije opende haar deuren op een plotseling prachtige zaterdag in juli voor een menigte van sympathisanten die onder paraplu’s toestroomden naar de binnenplaats aan de Váci Weg – om die vervolgens dicht te klappen omdat de zon doorbrak, net enkele minuten voordat een delegatie van vooraanstaande Hongaarse sprekers het podium beklom.

De deelnemers aan een humanitaire kruistocht verzamelen zich
In Actie De deelnemers aan een humanitaire kruistocht verzamelen zich.
De deelnemers aan een humanitaire kruistocht verzamelen zich

Onder goud linten boven hun hoofden en met volledige gevulde zitplaatsen en met nog eens honderden leden en gasten die zich ook in de al overvolle binnenplaats begaven, was het een symbolisch moment voor de vele vastberaden scientologen – een moment waarvan deze opening niet alleen de zichtbare belichaming was van hun spirituele zoektocht, maar ook de verwezenlijking van een droom die decennialang was onderdrukt onder een communistisch bewind.

De verhalen van de geïntroduceerde sprekers namen hun eigen plek in in het vocabulaire van de vele beroemde gevechten voor de vrijheid van Hongarije – het doorbreken van het IJzeren Gordijn zo’n dertig jaar geleden in een streven naar religieuze vrijheid, een vastberaden­heid om weerstand te bieden aan atheïstisch ideologieën van het communistische Oostblok – en van socialistische regimes die de betekenis van vrijheid nog steeds moeten leren.

Voor de meesten die de binnenplaats vulden, waren de ceremoniën een dramatisch hoofdstuk in hun eigen verhaal van het overwinnen van sociale en politieke uitdagingen in hun niet aflatende, 30 jaar lange reis om spirituele onderdrukking te vervangen met tolerantie en religieuze vrijheid.

Sociale activisten, onderwijzers, overheidsfunctionarissen en artiesten – waaronder een van de meest prominente romanschrijvers van Hongarije, István Nemere – vergezelden kerkelijke leider David Miscavige op het podium om te praten over moed en toewijding onder degenen die voor het eerst de religieuze boodschap naar Hongarije hadden gebracht en hadden geholpen haar 33 Kerkcentra, bekend als missies, neer te zetten en duizenden volgelingen trokken.

Scientologen wonen lessen bij
In Actie Scientologen op cursus.
Scientologen wonen lessen bij

Van het vinden van financiële steun die de nieuwe Kerk een realiteit maakte, tot het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden met de overheid en maatschappelijke groepen, het verhaal van de geboorte van dit thuis voor deze Kerk voor Boedapest en Oost-Europa is er een met sterke overeenkomsten met de revolutionaire geest van de Hongaren en hun verzet tegen de onderdrukking van mensenrechten, keer op keer, om hun vrijheid te vinden.

Dhr. Miscavige vertelde de enthousiaste menigte dat diegenen die de voetstappen van Hongarije’s lange nalatenschap van vrijheidsstrijders volgden, de uitdagingen begrepen van het creëren van hun Kerk, omdat zij “niet zouden wachten” op een gemakkelijkere weg om hun dromen te verwezenlijken.

“Er wordt gezegd dat de hele wereld jullie stad kent als een hoofdstad van vrijheid en dat jullie gevecht om vrij te zijn zich vertaalt naar elke taal op aarde”, zei dhr. Miscavige tegen de 3000 aanwezigen, via een Hongaarse tolk. “Er wordt ook gezegd dat zodra er mensen naar vrijheid verlangen, ze ‘burgers van Hongarije’ worden. En ten slotte wordt er gezegd dat jullie taal is uitgerust om het meest innerlijke verlangen in elk menselijk hart te omschrijven – wat een verlangen is naar spirituele onafhankelijkheid.”

De betekenis van dat moment was duidelijk voor Attila Miklovicz, die nu een fulltime staflid is van de nieuwe Kerk en zijn tientallen jaren aan ervaring met de Scientology idealen hem inspireerden om een drijvende kracht te worden bij het afbreken van politieke en fiscale barrières en deze nieuwste Kerk op het Europese continent een realiteit te maken. Zijn toewijding oogstte een groot applaus en hij stond te stralen op het podium.

Later herinnerde hij zich dat in de jaren voor de politieke beroeringen die het land in 1988–89 uit het communisme leidden, totalitaire controle de ideeën en woorden van L. Ron Hubbard’s Dianetics tot smokkelwaar maakte in Hongarije. Exemplaren van het boek moesten naar binnen gesmokkeld worden. Maar de nieuwe vrijheden die volgden op de ineenstorting van het communistische Oostblok, zei Attila, gaven mensen zoals hem en vele anderen de kans om Scientology te ontdekken als een manier om een nieuwe en andere cultuur te creëren, een cultuur waarin rechten en vrijheden niet alleen erkend worden, maar ook worden gerespecteerd en aangemoedigd.

“Vandaag,” zei Miklovicz, met een allesomvattend gebaar naar de sprankelende nieuwe 6000 vierkante meter grote Kerk op één van Boedapest’s drukste wegen, “is de bekroning van dit alles.”

Scientology Kerk van Boedapest
VRIJHEID EEN REALITEIT MAKEN Scientology begon in Hongarije tijdens het communistisch regime, toen de boeken L. Ron Hubbard werden binnengesmokkeld. De nieuwe Kerk is een bewijs van vrijheid.